Inleiding

 1. Deze URBAN vloot gebruikersregels zijn van toepassing op alle gebruiken van de URBAN vloot door de Klant en zijn toegelate gebruikers.
 2. De definities in de Algemene Voorwaarden van HOOBA zijn ook van toepassing op deze URBAN vloot gebruikersregels.

Gebruikersregels

 1. Het gebruik van de voertuigen dient te geschieden met strikte inachtneming van de verkeersregels en deze URBAN vloot gebruikersregels.
 2. Alleen toegelate gebruikers mogen de voertuigen gebruiken. Voor niet-toegstaande gebruikers is het gebruik van een voertuig uitdrukkelijk verboden. Het is uitdrukkelijk verboden het voertuig gratis ter beschikking te stellen  of aan een andere persoon te verhuren.
 3. Bevoegde gebruikers moeten de voertuigen met de nodige zorg gebruiken en zijn verantwoordelijk voor alle materiële en/of lichamelijke schade die aan anderen of aan henzelf wordt toegebracht.
 4. Enkel personen die ouder zijn dan 16 jaar worden beschouwd als gemachtigde gebruikers en mogen daarom een voertuig gebruiken.
 5. De Klant zal nakijken dat de gemachtigde gebruikers de voertuigen gebruikt in overeenstemming met de instructies van de voertuigfabrikant (met name wat het maximumgewicht betreft).
 6. Voertuigen mogen slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
 7. Tijdens het gebruik van het voertuig is de bevoegde gebruiker verplicht het voertuig aan een vast punt te vergrendelen met het hangslot geleverd door HOOBA.
 8. Na gebruik van het voertuig is de  toegelate gebruiker verplicht het gebruik ervan in de Applicatie te beëindigen (om het voertuig toegankelijk te maken voor andere toegelate gebruikers) en het voertuig terug te brengen naar de daarvoor bestemde parkeerplaats(en). . Bovendien is het verboden een voertuig te privatiseren. De maximale duur van een rit is dus 2 werkdagen, tenzij anders overeengekomen is door de Klant (Fleet manager) of HOOBA.
 9. In alle gevallen moeten de voertuigen binnen een gebouw worden vastgebonden en beveiligd en mogen ze dus niet buiten blijven staan: 
  - vanaf 18.00 uur van oktober tot maart en;
  - vanaf 19.00 uur van april tot september.
  Elke diefstal na deze uren en tot 6 uur ’s morgens valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 10. De voertuigen die door HOOBA aan de Klant verhuurde worden mogen niet op een van de volgende manieren worden gebruikt:
   - om een passagier te vervoeren;
   - om betaalde leveringen te doen;
   - om een voertuig, aanhangwagen of een ander voorwerp  te sleuren of te trekken;
   - tijdens een race, een wedstrijd of om acrobatiek uit te voeren;
   - om deel te nemen aan demonstraties, rally’s of massa-evenementen;
   - door een gebruiker onder invloed van drugs of alcohol;
   - op terrein of in omstandigheden die het voertuig zouden kunnen beschadigen;
   - tijdens het plegen van een misdrijf of andere illegale activiteit;
   - door onachtzaamheid of op een wijze die niet in overeenstemming is met het normale gebruik van dit type voertuig;
   - om goederen te vervoeren;
   - tijdens extreme weersomstandigheden (bv. hevige regen, sneeuwval, storm of felle  wind) die het onveilig maken om het voertuig te bedienen.
 11. Bovenstaande lijst is niet uitputtend en omvat ook elk onredelijk of oneigenlijk gebruik van een voertuig. Elke overtreding van de wet zal in elk geval als zodanig worden beschouwd.
 12. De toegelate gebruiker dient het voertuig te gebruiken in overeenstemming met dit reglement en eventuele gebruikershandleidingen die door HOOBA worden verstrekt.
 13. De gebruiker gaat ermee akkoord een fluojas te dragen. Het dragen van een helm wordt sterk aanbevolen.
 14. De Klant en/of de toegelate gebruiker dient HOOBA onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van defect, beschadiging of diefstal van het Voertuig en/of de hangsloten.
 15. In geval van overtreding van één van de bepalingen van deze URBAN vloot Gebruikersregels, ontvangt de toegelate gebruiker een waarschuwing per e-mail van de Fleet manager (de Klant) of van HOOBA. In geval van herhaalde overtreding van deze URBAN vloot Gebruikersregels kan HOOBA in overeenstemming met de Klant de toegelate gebruiker uitsluiten van de lijst van toegelate gebruikers.
 16. In geval van diefstal of beschadiging veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker of door niet-naleving van deze gebruikersregels zijn de kosten daarvan voor rekening van de klant, die deze kan doorberekenen aan de overtredende gebruiker.
 17. Tijdens een reis is een noodnummer 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, in geval van pech, diefstal of een ongeval waarbij hulp nodig is: +32 4 340 56 23 (Polisnummer MA33 006 826)