1. Deze BEFIMMO vloot gebruikersregels zijn van toepassing op alle gebruiken van de BEFIMMO vloot door de Klant en zijn toegelate gebruikers.
 2. De definities in de Algemene Voorwaarden van HOOBA zijn ook van toepassing op deze BEFIMMO vloot gebruikersregels.

Gebruikersregels

 1. Het gebruik van de voertuigen dient te geschieden met strikte inachtneming van de verkeersregels en deze BEFIMMO vloot gebruikersregels.
 2. Alleen toegelate gebruikers mogen de voertuigen gebruiken. Voor niet-toegstaande gebruikers is het gebruik van een voertuig uitdrukkelijk verboden. Het is uitdrukkelijk verboden het voertuig gratis ter beschikking te stellen of aan een andere persoon te verhuren.
 3. Bevoegde gebruikers moeten de voertuigen met de nodige zorg gebruiken en zijn verantwoordelijk voor alle materiële en/of lichamelijke schade die aan anderen of aan henzelf wordt toegebracht.
 4. Enkel personen die ouder zijn dan 16 jaar worden beschouwd als gemachtigde gebruikers en mogen daarom een voertuig gebruiken.
 5. De Klant zal nakijken dat de gemachtigde gebruikers de voertuigen gebruikt in overeenstemming met de instructies van de voertuigfabrikant (met name wat het maximumgewicht betreft).
 6. Voertuigen mogen slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
 7. Tijdens het gebruik van het voertuig is de bevoegde gebruiker verplicht het voertuig aan een vast punt te vergrendelen met het hangslot geleverd door HOOBA. Bij herhaalde niet-nakoming van deze verplichting zal de gebruiker niet langer gemachtigd zijn de voertuigen te gebruiken.
 8. Na gebruik van het voertuig is de toegelate gebruiker verplicht het gebruik ervan in de Applicatie te beëindigen (om het voertuig toegankelijk te maken voor andere toegelate gebruikers) en het voertuig terug te brengen naar de daarvoor bestemde parkeerplaats(en), het voertuig met het HOOBA-hangslot op het/de aangewezen vaste punt(en) te vergrendelen en indien nodig aan te sluiten op de meegeleverde lader. Vanaf 3 juni 2024 zijn onze gebruikersregels aangepast, waardoor je af en toe kunt profiteren van gedeelde Hooba-fietsen om terug naar huis te rijden, mits je de fiets veilig binnenshuis kunt opbergen.
   
  • De eerste 24 uur zijn gratis, het doel is wel om de fiets de volgende dag beschikbaar te stellen aan je collega's. In deze fase is geen creditcard vereist.
  • Daarna geldt voor elke volgende periode van 24 uur een bedrag van 20 €/dag incl. btw. Zodra de periode van 24 uur is verstreken, wordt er een "debetsaldo" beschikbaar gesteld in de app. Om een Hooba-fiets opnieuw te gebruiken en de rekening te voldoen, is een creditcard vereist.
  • Het gebruik van de fiets is tijdelijk en beperkt tot maximaal 24 uur.
  • Eénmaal thuis moet de fiets veilig in een afgesloten ruimte worden geplaatst.
 9. In alle gevallen moeten de voertuigen binnen een gebouw worden vastgebonden en beveiligd en mogen ze dus niet buiten blijven staan:

   - vanaf 18.00 uur van oktober tot maart en;

   - vanaf 19.00 uur van april tot september.

Elke diefstal na deze uren en tot 6 uur 's morgens valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 1. De voertuigen die door HOOBA aan de Klant verhuurde worden mogen niet op een van de volgende manieren worden gebruikt:
 • om een passagier te vervoeren;
 • om betaalde leveringen te doen;
 • om een voertuig, aanhangwagen of een ander voorwerp te sleuren of te trekken;
 • tijdens een race, een wedstrijd of om acrobatiek uit te voeren;
 • door een gebruiker onder invloed van drugs of alcohol;
 • op terrein of in omstandigheden die het voertuig zouden kunnen beschadigen;
 • tijdens het plegen van een misdrijf of andere illegale activiteit;
 • door onachtzaamheid of op een wijze die niet in overeenstemming is met het normale gebruik van dit type voertuig;
 • om goederen te vervoeren;
 • tijdens extreme weersomstandigheden (bv. hevige regen, sneeuwval, storm of felle wind) die het onveilig maken om het voertuig te bedienen.
 1. Bovenstaande lijst is niet uitputtend en omvat ook elk onredelijk of oneigenlijk gebruik van een voertuig. Elke overtreding van de wet zal in elk geval als zodanig worden beschouwd.
 2. De toegelate gebruiker dient het voertuig te gebruiken in overeenstemming met dit reglement (en in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorwaarden) en eventuele gebruikershandleidingen die door HOOBA worden verstrekt.
 3. De Klant en/of de toegelate gebruiker dient HOOBA onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van defect, beschadiging of diefstal van het Voertuig en/of de hangsloten.
 4. In geval van overtreding van één van de bepalingen van deze BEFIMMO vloot Gebruikersregels, ontvangt de toegelate gebruiker een waarschuwing per e-mail van de Fleet manager (de Klant) of van HOOBA. In geval van herhaalde overtreding van deze BEFIMMO vloot Gebruikersregels kan HOOBA in overeenstemming met de Klant de toegelate gebruiker uitsluiten van de lijst van toegelate gebruikers.
 5. In geval van diefstal of beschadiging veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker of door niet-naleving van deze gebruikersregels zijn de kosten daarvan voor rekening van de klant, die deze kan doorberekenen aan de overtredende gebruiker.
 6. Tijdens een reis is een noodnummer 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, in geval van pech, diefstal of een ongeval waarbij hulp nodig is: [+32 4 340 56 23] - Polisnummer MA33 006 826